Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Get-AzureEndpoint

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureEndpoint

Gets an object with information about the endpoints assigned to a Windows Azure virtual machine.

 

Parameter Set: Default
Get-AzureEndpoint [[-Name] <String> ] -VM <IPersistentVM> [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Get-AzureEndpoint cmdlet returns an object with information about the endpoints that are assigned to a Windows Azure virtual machine.

 

-Name<String>

Specifies the name of the input endpoint from which information will be retrieved. If the Name parameter is omitted, the cmdlet retrieves information about all endpoints assigned to the specified virtual machine.


Aliases

none

Required?

false

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-VM<IPersistentVM>

Specifies the virtual machine object from which endpoint information will be retrieved.


Aliases

none

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByValue)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

Example 1

This command gets endpoint information for the virtual machine “MyVM”.


PS C:\> Get-AzureVM –ServiceName “MyService” –Name “MyVM” | Get-AzureEndpoint

Related topics

Vis:
© 2015 Microsoft