Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Set-AzureOSDisk

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Set-AzureOSDisk

Updates the host-cache mode of a Windows Azure virtual machine operating system disk.

 

Parameter Set: Default
Set-AzureOSDisk [-HostCaching] <String> -VM <IPersistentVM> [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Set-AzureOSDisk cmdlet updates the host-cache mode of a virtual machine's operating system disk. The supported host cache modes are "ReadOnly" and "ReadWrite".

Caution: Running Set-AzureOSDisk on a running virtual machine will cause the virtual machine to reboot.

 

-HostCaching<String>

Specifies the host cache attribute for the operating system disk. Acceptable values are: "ReadOnly" and "ReadWrite".


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-VM<IPersistentVM>

Specifies the virtual machine for which to update the operating system disk.


Aliases

none

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

true (ByValue)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

-------------- Example 1 --------------

This command sets the host cache mode of the operating system disk of the VM named "MyTestVM2" to ReadOnly.


C:\PS>Get-AzureVM -ServiceName $mySvc1 -name "MyTestVM2" | Set-AzureOSDisk –HostCaching "ReadOnly"

-------------- Example 2 --------------

This command updates the host-cache mode of the operating system disk attached to the VM named "MyTestVM2" to ReadWrite.


C:\PS>$myVM2 = Get-AzureVM -ServiceName $mySvc1 -name "MyTestVM2" C:\PS>Set-AzureOSDisk "ReadWrite" –VM $myVM2 

Related topics

Vis:
© 2015 Microsoft