EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.Create Method (String, ReceiveMode)

 

Creates a new copy of QueueClient with specified path and mode.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static QueueClient Create(
	string path,
	ReceiveMode mode
)

Parameters

path
Type: System.String

The path.

mode
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode

The mode.

Return to top
Vis: