EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

HostCacheStats Constructor ()

 

Creates a new HostCacheStats object.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public HostCacheStats()
Return to top
Vis: