EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

AddUserState Constructor ()

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public AddUserState()
Return to top
Vis: