Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ID3D11TracingDevice::SetShaderTrackingOptionsByType method

Sets the reference rasterizer's default race-condition tracking options for the specified resource types.

Syntax


HRESULT SetShaderTrackingOptionsByType(
  [in]  UINT ResourceTypeFlags,
  [in]  UINT Options
);

Parameters

ResourceTypeFlags [in]

A D3D11_SHADER_TRACKING_RESOURCE_TYPE-typed value that specifies the type of resource to track.

Options [in]

A combination of D3D11_SHADER_TRACKING_OPTIONS-typed flags that are combined by using a bitwise OR operation. The resulting value identifies tracking options. If a flag is present, the tracking option that the flag represents is set to "on," otherwise the tracking option is set to "off."

Return value

This method returns one of the Direct3D 11 return codes.

Remarks

This API requires the Windows Software Development Kit (SDK) for Windows 8.

Requirements

Minimum supported client

Windows 8 [desktop apps | Windows Store apps]

Minimum supported server

Windows Server 2012 [desktop apps | Windows Store apps]

Header

D3D11SDKLayers.h

Library

D3DCompiler.lib

See also

ID3D11TracingDevice

 

 

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft