Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ID3D11ShaderTrace::GetInitialRegisterContents method

Retrieves the initial contents of the specified input register.

Syntax


HRESULT GetInitialRegisterContents(
  [in]  D3D11_TRACE_REGISTER *pRegister,
  [out] D3D11_TRACE_VALUE    *pValue
);

Parameters

pRegister [in]

A pointer to a D3D11_TRACE_REGISTER structure that describes the input register to retrieve the initial contents from. You can retrieve valid initial data from only the following input register types. That is, to retrieve valid data, the RegType member of D3D11_TRACE_REGISTER must be one of the following values:

  • D3D11_TRACE_INPUT_REGISTER
  • D3D11_TRACE_INPUT_PRIMITIVE_ID_REGISTER
  • D3D11_TRACE_IMMEDIATE_CONSTANT_BUFFER

Valid data is indicated by the ValidMask member of the D3D11_TRACE_VALUE structure that pValue points to.

pValue [out]

A pointer to a D3D11_TRACE_VALUE structure. GetInitialRegisterContents fills the members of this structure with information about the initial contents.

Return value

GetInitialRegisterContents returns:

  • S_OK if the method retrieves the initial register contents.
  • E_FAIL if a trace is not available.
  • E_INVALIDARG if pRegister is invalid or NULL or if pValue is NULL.
  • Possibly other error codes that are described in Direct3D 11 Return Codes.

Remarks

You can call GetInitialRegisterContents for registers other than the input register types that are specified in the pRegister parameter description. However, GetInitialRegisterContents sets the ValidMask member of the D3D11_TRACE_VALUE structure to which pValue points to empty (all zeros, 0000), and the register values that the Bits member of D3D11_TRACE_VALUE specifies are meaningless. The data that GetInitialRegisterContents returns is not affected by stepping in a trace; however, the data that is returned is affected by changing the stamp index through a call to ID3D11ShaderTrace::PSSelectStamp.

Note  This API requires the Windows Software Development Kit (SDK) for Windows 8.

Requirements

Minimum supported client

Windows 8 [desktop apps | Windows Store apps]

Minimum supported server

Windows Server 2012 [desktop apps | Windows Store apps]

Header

D3D11ShaderTracing.h

DLL

D3D11SDKLayers.dll;
D3D11_1SDKLayers.dll;
D3D11_2SDKLayers.dll

See also

ID3D11ShaderTrace

 

 

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft