Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ID3D11DeviceContext1::DSGetConstantBuffers1 method

Gets the constant buffers that the domain-shader stage uses.

Syntax


void DSGetConstantBuffers1(
  [in]            UINT         StartSlot,
  [in]            UINT         NumBuffers,
  [out, optional] ID3D11Buffer **ppConstantBuffers,
  [out, optional] UINT         *pFirstConstant,
  [out, optional] UINT         *pNumConstants
);

Parameters

StartSlot [in]

Index into the device's zero-based array to begin retrieving constant buffers from (ranges from 0 to D3D11_COMMONSHADER_CONSTANT_BUFFER_API_SLOT_COUNT - 1).

NumBuffers [in]

Number of buffers to retrieve (ranges from 0 to D3D11_COMMONSHADER_CONSTANT_BUFFER_API_SLOT_COUNT - StartSlot).

ppConstantBuffers [out, optional]

Array of constant buffer interface pointers to be returned by the method.

pFirstConstant [out, optional]

A pointer to an array that receives the offsets into the buffers that ppConstantBuffers specifies. Each offset specifies where, from the shader's point of view, each constant buffer starts. Each offset is measured in shader constants, which are 16 bytes (4*32-bit components). Therefore, an offset of 2 indicates that the start of the associated constant buffer is 32 bytes into the constant buffer. The runtime sets pFirstConstant to NULL if the buffers do not have offsets.

pNumConstants [out, optional]

A pointer to an array that receives the numbers of constants in the buffers that ppConstantBuffers specifies. Each number specifies the number of constants that are contained in the constant buffer that the shader uses. Each number of constants starts from its respective offset that is specified in the pFirstConstant array. The runtime sets pNumConstants to NULL if it doesn't specify the numbers of constants in each buffer.

Return value

Returns nothing

Remarks

If no buffer is bound at a slot, pFirstConstant and pNumConstants are NULL for that slot.

Windows Phone 8: This API is supported.

Requirements

Minimum supported client

Windows 8 and Platform Update for Windows 7 [desktop apps | Windows Store apps]

Minimum supported server

Windows Server 2012 and Platform Update for Windows Server 2008 R2 [desktop apps | Windows Store apps]

Header

D3D11_1.h

Library

D3D11.lib

See also

ID3D11DeviceContext1

 

 

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft