CreateSharedSecretTokenProvider Method (String, Byte[], Uri)
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TokenProvider.CreateSharedSecretTokenProvider Method (String, Byte[], Uri)

 

Creates a shared secret token provider.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateSharedSecretTokenProvider(
	string issuerName,
	byte[] issuerSecret,
	Uri stsUri
)

Parameters

issuerName
Type: System.String

The issuer name.

issuerSecret
Type: System.Byte[]

The set of issuer secret.

stsUri
Type: System.Uri

The URI of the Security Token Service (STS).

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider

The TokenProvider for returning shared secret token.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft