EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Get Method (String)

Gets an object from the cache using the specified key.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public Object Get(
	string key
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The unique value that is used to identify the object in the cache.

Return Value

Type: System..::..Object
The object that was cached by using the specified key. Null is returned if the key does not exist.
Vis: