Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TokenProvider Constructor (Boolean, Boolean)

Initializes a new instance of the TokenProvider class.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected TokenProvider(
	bool cacheTokens,
	bool supportHttpAuthToken
)

Parameters

cacheTokens
Type: System.Boolean
true if new security tokens are being cached; otherwise, false.
supportHttpAuthToken
Type: System.Boolean
true if web token is supported by this provider; otherwise, false.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft