EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactory.Create Method (String, TokenProvider)

 

Creates a new MessagingFactory object.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static MessagingFactory Create(
	string address,
	TokenProvider tokenProvider
)

Parameters

address
Type: System.String

The base address of the namespace.

tokenProvider
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider

The token provider.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory

The newly created MessagingFactory object.

Exception Condition
ArgumentException

address contains a path appended to the full address of the service namespace.

UriFormatException

Thrown when address is empty.

ArgumentNullException

Thrown when tokenProvider or address are null.

Return to top
Vis: