Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.Receive Method (Int64)

Receives a message using the InternalReceiver().

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Receive(
	long sequenceNumber
)

Parameters

sequenceNumber
Type: System.Int64
The sequence number of the deferred message to receive.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The BrokeredMessage that represents the received message. If no message is available to be received, the method returns NULL, and you can retry the operation at a later time.

ExceptionCondition
OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

You can only use sequenceNumber to receive a message if you previously called Defer on the message.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft