Receive Method
Skjul indholdsfortegnelsen
Vis indholdsfortegnelsen
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.Receive Method ()

 

Receives a BrokeredMessage from the current queue or topic.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Receive()

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage

The BrokeredMessage that represents the received message.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft