Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactory.OnCreateMessageSender Method (String, TimeSpan)

Executes the create message sender action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual MessageSender OnCreateMessageSender(
	string entityName,
	TimeSpan timeout
)

Parameters

entityName
Type: System.String
The name of the entity.
timeout
Type: System.TimeSpan
The timeout.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageSender
An IAsyncResult object that references the asynchronous create message sender action.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft