EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DataCacheSecurity Constructor (SecureString)

 

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheSecurity(
	SecureString authorizationToken
)

Parameters

authorizationToken
Type: System.Security.SecureString

A SecureString object that contains the authorization token from the Microsoft Azure Management Portal.

Return to top
Vis: