IXmlSerializable.WriteXml Method
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.IXmlSerializable.WriteXml Method (XmlWriter)

 

Converts an object into its XML representation. This method is reserved for internal use and should not be used directly or indirectly (e.g. using a serializer or a formatter).

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

void IXmlSerializable.WriteXml(
	XmlWriter writer
)

Parameters

writer
Type: System.Xml.XmlWriter

The XmlWriter stream to which the object is serialized.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft