Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.GetBody<T> Method (XmlObjectSerializer)

Deserializes the brokered message body into an object of the specified type by using the supplied XmlObjectSerializer.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public T GetBody<T>(
	XmlObjectSerializer serializer
)

Type Parameters

T

The generic type parameter.

Parameters

serializer
Type: System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer
The serializer object.

Return Value

Type: T
The deserialized object or graph.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state or the message body has already been consumed.

ArgumentNullException

Thrown when invoked with a null serializer object.

InvalidOperationException

Thrown if the message contains a null body stream or the body stream contains no data or the message body has already been consumed.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft