Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

StorageCredentialsAccountAndKey Constructor (String, Byte[])

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Initializes a new instance of the StorageCredentialsAccountAndKey class, using the storage account name and access key.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Brug
Dim accountName As String
Dim key As Byte()

Dim instance As New StorageCredentialsAccountAndKey(accountName, key)

public StorageCredentialsAccountAndKey (
	string accountName,
	byte[] key
)

Parameters

accountName

Type: System.String

The name of the storage account.

key

The account access key, as an array of bytes.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Reference

StorageCredentialsAccountAndKey Class
StorageCredentialsAccountAndKey Members
Microsoft.WindowsAzure Namespace

Vis:
© 2015 Microsoft