EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

OnDemandTransferOptions Constructor ()

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public OnDemandTransferOptions()

System_CAPS_warningWarning

This API is not supported in Azure SDK versions 2.5 and higher. Instead, use the diagnostics.wadcfg XML configuration file. For more information, see Collect Logging Data by Using Azure Diagnostics.

Return to top
Vis: