EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ID3D11ShaderReflection::IsSampleFrequencyShader method

Indicates whether a shader is a sample frequency shader.

Syntax


BOOL IsSampleFrequencyShader();

Parameters

This method has no parameters.

Return value

Type: BOOL

Returns true if the shader is a sample frequency shader; otherwise returns false.

Remarks

This method's interface is hosted in the out-of-box DLL D3DCompiler_xx.dll.

Requirements

Header

D3D11Shader.h

Library

D3DCompiler.lib

DLL

D3DCompiler_47.dll

See also

ID3D11ShaderReflection Interface

 

 

Vis: