CheckFormatSupport
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ID3D11Device::CheckFormatSupport method

Get the support of a given format on the installed video device.

Syntax


HRESULT CheckFormatSupport(
  [in]  DXGI_FORMAT Format,
  [out] UINT        *pFormatSupport
);

Parameters

Format [in]

Type: DXGI_FORMAT

A DXGI_FORMAT enumeration that describes a format for which to check for support.

pFormatSupport [out]

Type: UINT*

A bitfield of D3D11_FORMAT_SUPPORT enumeration values describing how the specified format is supported on the installed device. The values are ORed together.

Return value

Type: HRESULT

Returns S_OK if successful; otherwise, returns E_INVALIDARG if the Format parameter is NULL, or returns E_FAIL if the described format does not exist.

Requirements

Header

D3D11.h

Library

D3D11.lib

See also

ID3D11Device

 

 

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2016 Microsoft