Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ID3D11Device::CheckFeatureSupport method

Gets information about the features that are supported by the current graphics driver.

Syntax


HRESULT CheckFeatureSupport(
        D3D11_FEATURE Feature,
  [out] void          *pFeatureSupportData,
        UINT          FeatureSupportDataSize
);

Parameters

Feature

Type: D3D11_FEATURE

A member of the D3D11_FEATURE enumerated type that describes which feature to query for support.

pFeatureSupportData [out]

Type: void*

Upon completion of the method, the passed structure is filled with data that describes the feature support.

FeatureSupportDataSize

Type: UINT

The size of the structure passed to the pFeatureSupportData parameter.

Return value

Type: HRESULT

Returns S_OK if successful; otherwise, returns E_INVALIDARG if an unsupported data type is passed to the pFeatureSupportData parameter or a size mismatch is detected for the FeatureSupportDataSize parameter.

Remarks

To query for multi-threading support, pass the D3D11_FEATURE_THREADING value to the Feature parameter, pass the D3D11_FEATURE_DATA_THREADING structure to the pFeatureSupportData parameter, and pass the size of the D3D11_FEATURE_DATA_THREADING structure to the FeatureSupportDataSize parameter.

Calling CheckFeatureSupport with Feature set to D3D11_FEATURE_FORMAT_SUPPORT causes the method to return the same information that would be returned by ID3D11Device::CheckFormatSupport.

Windows Phone 8: This API is supported.

Requirements

Header

D3D11.h

Library

D3d11.lib

See also

ID3D11Device

 

 

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft