EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ICustomProvider.Delete Method (Object, String, String, Int64)

 

Deletes an existing entry from the configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

bool Delete(
	object transactionContext,
	string type,
	string key,
	long oldVersion
)

Parameters

transactionContext
Type: System.Object

The transaction context object associated with this entry.

type
Type: System.String

The type of entry to be enumerated.

key
Type: System.String

The key of the entry.

oldVersion
Type: System.Int64

The version of the entry. If this value is less than or equal to 0, the deletion occurs regardless of the version. If this value is greater than 0, then the deletion is only performed if the version of the entry matches the version provided.

Return Value

Type: System.Boolean

Returns Boolean. If the deletion succeeds, the return value is true. If the entry does not exist or if the version does not match, the return value is false.

Any unexpected errors should throw a ConfigStoreException exception.

Return to top
Vis: