Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DiagnosticMonitorTraceListener.Write Method

Updated: December 7, 2013

When overridden in a derived class, writes the specified message to the listener you create in the derived class.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public override void Write (
	string message
)

Parameters

message

Type: System.String

The message to write.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft