EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

System Stored Procedures (Azure SQL Database)

Updated: November 21, 2014

This topic is OBSOLETE. For information about Transact-SQL store procedures, see System Stored Procedures (Transact-SQL).

See Also

Vis: