Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TextWriter.WriteLine Method

Writes a line terminator to the text string or stream.

Namespace:  System.IO
Assemblies:   mscorlib (in mscorlib.dll)
  System.IO (in System.IO.dll)

public virtual void WriteLine()

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

The TextWriter is closed.

IOException

An I/O error occurs.

The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

.NET Framework

Supported in: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

XNA Framework

Supported in: 3.0, 2.0, 1.0

Portable Class Library

Supported in: Portable Class Library

Supported in: Windows Phone 8.1

Supported in: Windows Phone Silverlight 8.1

Supported in: Windows Phone Silverlight 8
Vis:
© 2015 Microsoft