EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.OnMessageAsync Method (Func<BrokeredMessage, Task>, OnMessageOptions)

 

Asynchronously processes a message in an event-driven message pump.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void OnMessageAsync(
	Func<BrokeredMessage, Task> callback,
	OnMessageOptions options
)

Parameters

callback
Type: System.Func<BrokeredMessage, Task>

The method to invoke when the operation is complete.

options
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.OnMessageOptions

Specifies the OnMessageOptionsoptions with which to instantiate the message pump.

Return to top
Vis: