OnBeginAbandon Method
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageSession.OnBeginAbandon Method (TrackingContext, IEnumerable<Guid>, IDictionary<String, Object>, Boolean, TimeSpan, AsyncCallback, Object)

 

Executes the begin abandon action.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override IAsyncResult OnBeginAbandon(
	TrackingContext trackingContext,
	IEnumerable<Guid> lockTokens,
	IDictionary<string, object> propertiesToModify,
	bool fromSync,
	TimeSpan timeout,
	AsyncCallback callback,
	object state
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext
lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>

The lock tokens.

propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>

The properties to add for the abandon action.

fromSync
Type: System.Boolean
timeout
Type: System.TimeSpan

The timeout.

callback
Type: System.AsyncCallback

The callback.

state
Type: System.Object

The state.

Return Value

Type: System.IAsyncResult

.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft