Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
MSDN Library
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Start-AzureWebsite

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Start-AzureWebsite

Starts the specified website.

 

Parameter Set: Default
Start-AzureWebsite [[-Name] <String> ] [-PassThru] [ <CommonParameters>]
 

The Start-AzureWebsite cmdlet starts a specified website running in Windows Azure.

 

-Name<String>

Specifies the name of the website to start.


Aliases

none

Required?

false

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-PassThru

Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

Related topics


Get-AzureWebsite

New-AzureWebsite

Stop-AzureWebsite

Restart-AzureWebsite

Remove-AzureWebsite

Vis:
© 2015 Microsoft