Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.DeadLetterAsync Method (Guid)

Asynchronously moves the undelivered message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeadLetterAsync(
	Guid lockToken
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft