Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.PeekAsync Method (Int64)

Asynchronously reads the next message without changing the state of the receiver or the message source.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<BrokeredMessage> PeekAsync(
	long fromSequenceNumber
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The sequence number from where to read the message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<BrokeredMessage>
The asynchronous operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft