PeekBatchAsync Method (Int64, Int32)
Skjul indholdsfortegnelsen
Vis indholdsfortegnelsen
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.PeekBatchAsync Method (Int64, Int32)

 

Asynchronously peeks a batch of message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<BrokeredMessage>> PeekBatchAsync(
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64

The sequence number from where to peek a batch of message.

messageCount
Type: System.Int32

The number of message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<BrokeredMessage>>

The asynchronous operation.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft