Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.PeekBatchAsync Method (Int64, Int32)

Asynchronously peeks a batch of message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<BrokeredMessage>> PeekBatchAsync(
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount
)

Parameters

fromSequenceNumber
Type: System.Int64
The sequence number from where to peek a batch of message.
messageCount
Type: System.Int32
The number of message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<BrokeredMessage>>
The asynchronous operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft