Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.GetSubscriptionsAsync Method (String)

Asynchronously retrieves an enumerable collection of all subscriptions in the service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<SubscriptionDescription>> GetSubscriptionsAsync(
	string topicPath
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<SubscriptionDescription>>
The asynchronous operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft