Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.ReceiveAsync Method

Asynchronously receives a message using the InternalReceiver.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<BrokeredMessage> ReceiveAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<BrokeredMessage>
A task instance that represents the asynchronous receive operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft