Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
BuildChannelListener(TChannel) Method
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TcpRelayTransportBindingElement.BuildChannelListener<TChannel> Method (BindingContext)

 

Creates a channel listener of the specified type.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override IChannelListener<TChannel> BuildChannelListener<TChannel>(
	BindingContext context
)
where TChannel : class, IChannel

Parameters

context
Type: System.ServiceModel.Channels.BindingContext

Describes the bindings, behaviors, contracts, and other information required to create the channel factory.

Return Value

Type: System.ServiceModel.Channels.IChannelListener<TChannel>

A channel listener of the specified type.

Type Parameters

TChannel

The type of channel factory.

Exception Condition
InvalidOperationException

When Transport protection is enabled and the Connection Mode is set to either Hybrid or Direct.

This member is unlikely to be used directly, but may be used when creating a custom binding. For more information, see .

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft