BasicHttpContextBindingElement Constructor
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BasicHttpContextBindingElement Constructor ()

.NET Framework (current version)
 

Initializes a new instance of the BasicHttpContextBindingElement class.

Namespace:   System.ServiceModel.Configuration
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

public BasicHttpContextBindingElement()

.NET Framework
Available since 3.5
Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft