Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

GetDatabaseVersionDisplayName Method (WMI)

Gets the display name for a given report server database version string.

Public Sub GetDatabaseVersionDisplayName(Version As String, DisplayName As String, ByRef HRESULT As Int32)

public void GetDatabaseVersionDisplayName(string Version, string DisplayName, out Int32 HRESULT);

Version

A string that contains the version string for a report server database.

DisplayName

[out] A string that contains the display name that corresponds to the version supplied.

HRESULT

[out] Value indicating whether the call succeeded or failed.

The following table shows the mapping from database version to display string.

Release

Version

Display Name

RS 2005 SP2

@DBVersion = 'C.0.8.54'

SQL Server 2005 SP2

RS 2005 SP1

@DBVersion = 'C.0.8.43'

SQL Server 2005 SP1

RS 2005 RTM

@DBVersion = 'C.0.8.40'

SQL Server 2005

RS 2000 SP2

@DBVersion = 'C.0.6.54'

SQL Server 2000 SP2

RS 2000 SP1

@DBVersion = 'C.0.6.51'

SQL Server 2000 SP1

RS 2000 RTM

@DBVersion = 'C.0.6.43'

SQL Server 2000

Hotfix

Closest applicable version

For a Version prior to SQL Server 2000 an HRESULT of ACT_E_BAD_VERSION is returned.

Returns an HRESULT indicating success or failure of the method call. A value of 0 indicates that the method call was successful. A non-zero value indicates that an error has occurred.

Namespace: root\Microsoft\SqlServer\ReportServer\<InstanceName>\v12\Admin

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft