SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ShouldRetry Delegate

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

A delegate that determines whether a request should be retried.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Brug
Dim instance As New ShouldRetry(AddressOf HandlerMethod)

public delegate bool ShouldRetry (
	int retryCount,
	Exception lastException,
	out TimeSpan delay
)

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2015 Microsoft