SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

OperationContext.ResponseReceived Event

 

Updated: April 11, 2016

Occurs when a response is received from the service, before any processing or downloading.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public event EventHandler<RequestEventArgs> ResponseReceived
Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft