SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudMediaContext.IngestManifests Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of bulk ingest manifests in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override IngestManifestCollection IngestManifests { get; }
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft