SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.RequiresSession Property

 

Gets or sets a value that indicates whether the queue supports the concept of session.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool RequiresSession { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if the receiver application can only receive from the queue through a T:Microsoft.ServiceBus.Messaging.SessionReceiver; false if a queue cannot receive using T:Microsoft.ServiceBus.Messaging.SessionReceiver.

Return to top
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2016 Microsoft