SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.RequiresDuplicateDetection Property

Gets or sets the value indicating if this queue requires duplicate detection.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

'Deklaration
Public Property RequiresDuplicateDetection As Boolean 
	Get 
	Set
'Brug
Dim instance As QueueDescription 
Dim value As Boolean 

value = instance.RequiresDuplicateDetection

instance.RequiresDuplicateDetection = value

Property Value

Type: System.Boolean
true if this queue requires duplicate detection; otherwise, false.
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft