SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactorySettings.OperationTimeout Property

Gets or sets the TimeSpan that specifies how long the messaging operation has to complete before timing out.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan OperationTimeout { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan
The TimeSpan that specifies how long the messaging operation has to complete before timing out. The default value is one minute.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

A null is set; for example, a nullable TimeSpan.

ArgumentOutOfRangeException

A zero or negative TimeSpan is set.

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft