SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.To Property

 

Gets or sets the send to address.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string To { get; set; }

Property Value

Type: System.String

The send to address.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

Return to top
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2016 Microsoft