SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.LockToken Property

Gets the lock token assigned by Service Bus to this message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Guid LockToken { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Guid
The lock token assigned by Service Bus to this message.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown if the message was not received from the ServiceBus.

This is only available when a message is received in peek-lock mode.

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft