SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.Label Property

Gets or sets the application specific label.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string Label { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The application specific label.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

The label does not have any processing significance to the Service Bus.

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft