SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Prepend Method (String, String, String)

Prepends a string to a string object stored in the cache in the specified region.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

'Deklaration
Public Sub Prepend ( _
	key As String, _
	value As String, _
	region As String _
)
'Brug
Dim instance As DataCache
Dim key As String
Dim value As String
Dim region As String

instance.Prepend(key, value, region)

Parameters

key
Type: System..::..String
The key of the object stored in the cache. The object must be a string.
value
Type: System..::..String
The string to prepend to the stored object.
region
Type: System..::..String
The user-defined region in which the object is stored.
Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback
Vis:
© 2015 Microsoft