SALG : 1-800-867-1389
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

EventHubConsumerGroup.RegisterProcessor<T> Method (Lease, ICheckpointManager)

Registers an implementation of IEventProcessor in order to start consuming events from Event Hubs for the specified PartitionId starting from Offset. Use this overload to create an event processor that checkpoints the message offset using a custom implementation of ICheckpointManager.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void RegisterProcessor<T>(
	Lease lease,
	ICheckpointManager checkpointManager
)
where T : IEventProcessor

Type Parameters

T

Implementation of IEventProcessor.

Parameters

lease
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Lease
Partition information.
checkpointManager
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ICheckpointManager
Checkpoints the offset for the specified partition when CheckpointAsync is called.

To create IEventProcessor objects with more advanced options, implement an IEventProcessorFactory class that enables you to control how event processors are created.

Syntes du, dette var nyttigt?
(1500 tegn tilbage)
Tak for din feedback

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft