EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

StylusSyncPluginCollection.OnValidate Method

StylusSyncPluginCollection.OnValidate Method

Performs additional validation of a value.

Definition

Visual Basic .NET Overrides Protected Sub OnValidate( _
ByVal item As Object _
)
C# protected override void OnValidate(
object item
);
Managed C++ protected: void OnValidate(
Object *item
);

Parameters

item System.Object. The object to validate.

Exceptions

ArgumentNullException Leave Site:
InvalidCastException Leave Site:
InvalidOperationException Leave Site:
Vis: